O spoločnosti TOPcontroll

Sme akreditovaná spoločnosť pôsobiaca na domácom aj zahraničnom trhu, ktorá sa zaoberá predovšetkým sortáciou a kontrolou kvality dielov prevažne v automobilovom priemysle. Naše portfólio služieb ponúka široké spektrum špecializovaných prác v oblasti outsorcingu logistiky, výroby, balenie a prebaľovanie tovaru, montážne a demontážne práce, uskladnenie výrobkov a práce súvisiace s uskladnením. Ponúkame tiež možnosť dopravy materiálu, tovaru alebo zásielok prostredníctvom nákladných vozidiel. V ostatnom roku sa naše portfólio služieb rozrástlo o výrobu a predaj gumovej drte. Novinkou v našej ponuke sú služby v oblasti metrológie a merania pomocou 3D skenera. Viac nájdete v sekcii “Služby“.

Spoločnosť TOPcontroll spol. s r.o. kladie veľký dôraz na starostlivosť o výrobky, čím pozitívne vplýva na výsledný efekt, kvalitu výrobkov, zisk a šírenie dobrého mena spoločnosti.